Czy homoseksualizm to choroba?

PytanieCzy homoseksualizm to choroba?
1 odpowiedzi
Adam Zieliński Personel odpowiedział 3 lata temu

Na pytanie, czy homoseksualizm to choroba, odpowiadam stanowczo NIE. Od kilkudziesięciu lat naukowcy z różnych dziedzin (seksuolodzy, psycholodzy, lekarze) są co do tego zgodni. W odleglejszych czasach termin ten był zapisany nawet na liście chorób, jednak obecnie jest to zupełnie nieaktualne. Na pewno to, że większość osób homoseksualnych przebywało wtedy w więzieniach wpłynęło na niekoniecznie pozytywne wrażenie społeczeństwa. Z tego też powodu trudno będzie osobie starszej to zrozumieć. Może postaraj się z babcią spokojnie porozmawiać, daj przykłady, artykuły naukowe. Może masz znajome pary homoseksualne, które mógłbyś babci przedstawić. Czasy się zmieniają, na przestrzeni lat pewne tematy przeszły ogromną rewolucję. Zdaję sobie sprawę, że dla wieku ten aspekt jest trudny. Warto jednak otworzyć się bardziej na świat i być tolerancyjnym.

Zobacz także: