Czym jest uzależnienie od drugiej osoby?

Emocjonalne uzależnienie od drugiej osoby to głębokie, psychologiczne zjawisko, charakteryzujące się nadmiernym przywiązaniem i zależnością od partnera, przyjaciela czy innego bliskiego człowieka. Osoba uzależniona emocjonalnie często czuje, że jej szczęście, samopoczucie, a nawet poczucie własnej wartości są nierozerwalnie związane z obecnością i akceptacją drugiej osoby. 

To przekonanie prowadzi do obsesyjnego dążenia do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań partnera, często kosztem własnych pragnień i granic. W konsekwencji osoba uzależniona może tracić zdolność do samodzielnego funkcjonowania i rozwijania własnej tożsamości, co sprawia, że relacja ta staje się niezdrowa i destrukcyjna.

Jakie są objawy uzależnienia od drugiej osoby?

Objawy uzależnienia od drugiej osoby obejmują intensywne i nadmierne przywiązanie emocjonalne, które przejawia się w postaci lęku przed odrzuceniem lub samotnością, stałej potrzeby zapewnienia o miłości oraz akceptacji przez drugą osobę. 

Osoby uzależnione często poświęcają własne potrzeby, zainteresowania, a nawet wartości, by zaspokoić oczekiwania drugiej strony, co prowadzi do zaniedbywania relacji z rodziną, przyjaciółmi i utraty zainteresowań poza związkiem. Inne symptomy to:

  • niezdrowa zazdrość;
  • obsesyjne myślenie o drugiej osobie;
  • trudności w funkcjonowaniu bez jej obecności;
  • poczucie pustki i bezradności w przypadku faktycznego lub wyimaginowanego zagrożenia relacji. 
Zobacz też:
Uzależnienie od słodyczy: jak je pokonać?

Dlaczego stajemy się uzależnieni od kogoś emocjonalnie?

Uzależnienie emocjonalne od innej osoby często wynika z głębokiej potrzeby zapewnienia sobie bezpieczeństwa, miłości i akceptacji, które mogą być zakorzenione w nierozwiązanych problemach z dzieciństwa lub wcześniejszych doświadczeniach życiowych. Brak poczucia własnej wartości, niska samoocena oraz strach przed samotnością mogą skłaniać jednostkę do poszukiwania zewnętrznego źródła potwierdzenia i wsparcia emocjonalnego.

Ludzie, którzy doświadczyli niedostatku emocjonalnego lub byli świadkami dysfunkcyjnych relacji w rodzinie, mogą nieświadomie powielać te wzorce, utożsamiając miłość z zależnością. Także społeczno-kulturowe przekonania o miłości i związkach mogą przyczyniać się do rozwoju uzależnienia emocjonalnego, poprzez kreowanie nierealistycznych oczekiwań względem partnerów i relacji.

Jak odróżnić głęboką więź od niezdrowego uzależnienia?

Rozróżnienie między głęboką więzią a niezdrowym uzależnieniem wymaga zrozumienia, czy relacja opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i wspieraniu niezależności każdej ze stron. Głęboka więź charakteryzuje się zdrową równowagą między bliskością a autonomią, gdzie obie osoby czerpią siłę z relacji, nie tracąc przy tym swojej indywidualności. 

W zdrowej relacji obie strony wzajemnie się wspierają, ale również zachowują własne pasje, zainteresowania i relacje z innymi ludźmi. Natomiast niezdrowe uzależnienie od drugiej osoby objawia się nadmierną kontrolą, lękiem przed porzuceniem, brakiem granic i poświęcaniem własnych potrzeb na rzecz drugiej osoby. W takim przypadku relacja staje się źródłem ciągłego niepokoju, a nie wsparcia i poczucia bezpieczeństwa.

Jak poradzić sobie z uzależnieniem od drugiej osoby? Jak wygląda leczenie?

Poradzenie sobie z uzależnieniem od drugiej osoby wymaga przede wszystkim zrozumienia i zaakceptowania problemu. Pierwszym krokiem jest poszukiwanie wsparcia, które może przyjąć formę terapii indywidualnej, uczestnictwa w grupach wsparcia lub konsultacji z psychologiem.

Zobacz też:
Uzależnienie od masturbacji – jak rozpoznać i leczyć?

Specjalista pomoże zidentyfikować źródła uzależnienia, nauczyć się zdrowych strategii radzenia sobie z emocjami oraz budować silne, niezależne ja. Leczenie często koncentruje się na wzmacnianiu samooceny, ustawianiu granic w relacjach i rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ważne jest, aby proces leczenia obejmował pracę nad sobą, rozwijanie własnych zainteresowań i budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i niezależności. Pamiętajmy, że odzyskanie równowagi emocjonalnej jest procesem, który wymaga czasu, cierpliwości i często profesjonalnej pomocy.

Zobacz także: