Czym jest uzależnienie od marihuany?

Uzależnienie od marihuany to zaburzenie polegające na kompulsywnym używaniu konopi indyjskich pomimo negatywnych konsekwencji. Substancją czynną odpowiedzialną za działanie psychoaktywne jest THC (tetrahydrokannabinol). Regularne zażywanie marihuany prowadzi do rozwoju tolerancji, czyli konieczności przyjmowania coraz większych dawek dla osiągnięcia pożądanego efektu. Z czasem pojawia się też zespół abstynencyjny po odstawieniu narkotyku.

Uzależnienie od marihuany rozwija się stopniowo. Początkowo jest to zwykle okazjonalne używanie dla relaksu, rozrywki czy w celach towarzyskich. Jednak u części osób z czasem kontrola nad piciem słabnie, a palenie staje się coraz częstsze i bardziej przymusowe. Uzależniony zaniedbuje swoje obowiązki i relacje, a jego życie zaczyna kręcić się wokół zdobywania i zażywania narkotyku.

Czynniki ryzyka uzależnienia od marihuany

Nie każdy, kto sięga po marihuanę, uzależni się od niej. Istnieją jednak pewne czynniki zwiększające to ryzyko, m.in.:

 • wczesny wiek inicjacji (przed 18 rokiem życia);
 • obciążenia genetyczne (uzależnienia w rodzinie);
 • problemy psychiczne (depresja, zaburzenia lękowe);
 • trudna sytuacja życiowa, stres;
 • środowisko, w którym zażywanie narkotyków jest normą.

Szczególnie narażeni na uzależnienie od marihuany są ludzie młodzi, których mózg jest jeszcze w fazie rozwoju. Regularne używanie konopi w tym okresie może prowadzić do trwałych zmian w funkcjonowaniu mózgu.

Zobacz też:
Uzależnienie od narkotyków – rozpoznanie i leczenie

Objawy uzależnienia od marihuany

Uzależnienie od marihuany objawia się przede wszystkim kompulsywną potrzebą zażywania narkotyku oraz utratą kontroli nad piciem. Inne charakterystyczne symptomy to:

 • coraz więcej czasu poświęcanego na zdobywanie, zażywanie i odzyskiwanie sprawności po marihuanie;
 • zaniedbywanie obowiązków i ważnych aktywności z powodu zażywania;
 • używanie marihuany pomimo negatywnych konsekwencji (problemy w pracy/szkole, konflikty z bliskimi);
 • bezskuteczne próby ograniczenia lub zaprzestania palenia;
 • zespół abstynencyjny po odstawieniu (rozdrażnienie, bezsenność, spadek apetytu);
 • wzrost tolerancji (potrzeba coraz większych dawek).

Osoba uzależniona od marihuany może też doświadczać problemów z koncentracją i pamięcią, wahań nastroju, stanów lękowych. Jej wygląd i zachowanie zmieniają się – mogą pojawić się zaczerwienione oczy, kaszel, apatia.

Skutki zdrowotne uzależnienia od marihuany

Regularne zażywanie marihuany niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Wśród najpoważniejszych wymienia się:

 • zaburzenia funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uczenie się);
 • zwiększone ryzyko chorób układu oddechowego (przewlekły kaszel, zapalenie oskrzeli);
 • problemy z układem krążenia (podwyższone tętno i ciśnienie);
 • zaburzenia hormonalne i problemy z płodnością;
 • zwiększone ryzyko chorób psychicznych (depresja, stany lękowe, psychozy);
 • „zespół amotywacyjny” – apatia, utrata zainteresowań i motywacji.

U osób palących regularnie od wczesnej młodości obserwuje się też zaburzenia rozwoju mózgu, co może skutkować trwałym obniżeniem możliwości intelektualnych.

Leczenie uzależnienia od marihuany

Uzależnienie od marihuany wymaga specjalistycznego leczenia, najlepiej w formie terapii psychologicznej. Najskuteczniejsze są terapie poznawczo-behawioralne, które pomagają zidentyfikować przyczyny sięgania po narkotyk, wypracować zdrowe strategie radzenia sobie i zapobiegać nawrotom. Ważnym elementem jest też psychoedukacja na temat mechanizmów uzależnienia i jego konsekwencji.

Zobacz też:
Uzależnienie od słodyczy: jak je pokonać?

W przypadku głębokiego uzależnienia wskazana może być terapia stacjonarna, która pozwala na odcięcie się od dostępu do narkotyku i pełne skupienie na leczeniu. Istnieją specjalistyczne ośrodki oferujące programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od marihuany, dostosowane do ich potrzeb i sytuacji życiowej.

Wsparcie bliskich w leczeniu uzależnienia

Ogromne znaczenie w procesie zdrowienia osoby uzależnionej od marihuany ma wsparcie bliskich. Ważne jest, by nie bagatelizować problemu, ale też nie oceniać i nie krytykować. Warto okazać zrozumienie, zachęcać do leczenia i towarzyszyć w tym procesie. Pomocne może być też skorzystanie z terapii dla osób współuzależnionych czy grup wsparcia dla rodzin. Należy pamiętać, że wyjście z uzależnienia od marihuany to długi i niełatwy proces, który wymaga dużo pracy i determinacji. Nawroty są częścią tego procesu i nie oznaczają porażki. Ważne, by nie poddawać się i konsekwentnie dążyć do trwałej zmiany stylu życia.

Uzależnienie od marihuany to poważny problem, który dotyka coraz więcej osób, zwłaszcza młodych. Regularne zażywanie marihuany prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych i społecznych. Uzależnienie objawia się kompulsywną potrzebą zażywania i utratą kontroli nad piciem, a także zespołem abstynencyjnym.

Leczenie uzależnienia od marihuany opiera się głównie na psychoterapii oraz wsparciu bliskich. Wymaga ono dużo wysiłku i determinacji, ale jest możliwe. Warto jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki, by nie dopuścić do pogłębienia się problemu i odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Zobacz także:

Zobacz też:
Uzależnienie od internetu – objawy i konsekwencje siecioholizmu