Czym jest uzależnienie od komputera?

Uzależnienie od komputera, określane również jako siecioholizm lub uzależnienie od internetu, to zaburzenie behawioralne polegające na kompulsywnym korzystaniu z komputera i sieci, prowadzącym do negatywnych konsekwencji w różnych sferach życia. Osoby uzależnione spędzają wiele godzin dziennie przed ekranem, zaniedbując inne aktywności, relacje społeczne, obowiązki szkolne lub zawodowe.

Często sprzęt jest tylko narzędziem, a tak naprawdę osoba cierpi na przykład na uzależnienie od gier komputerowych lub hazardu online. Warto zastanowić się, czy kiedy używanie komputera jest potrzebne na co dzień, można zaprzestać niebezpiecznych zachowań?

Przyczyny uzależnienia od komputera

Przyczyny rozwoju uzależnienia od komputera są złożone i obejmują czynniki psychologiczne, społeczne oraz związane z dostępnością i atrakcyjnością nowych technologii. Wśród czynników ryzyka wymienia się m.in.:

 • niską samoocenę;
 • problemy emocjonalne;
 • trudności w relacjach interpersonalnych;
 • samotność;
 • stres;
 • ucieczkę od problemów. 

Komputer i internet oferują wiele atrakcyjnych form aktywności, takich jak gry online, komunikatory lub portale społecznościowe, czaty, które angażują użytkownika i dostarczają natychmiastowej gratyfikacji. Łatwość dostępu do sieci oraz możliwość kreowania alternatywnej tożsamości w wirtualnym świecie sprzyjają nadmiernemu korzystaniu z tych technologii. Takie możliwości naprawdę mogą uzależniać.

Zobacz też:
Uzależnienie od hazardu – jakie są jego przyczyny i skutki?

Grupy ryzyka

Na uzależnienie od komputera szczególnie narażone są dzieci i młodzież, dla których korzystanie z internetu jest nieodłącznym elementem codziennego życia. Młode osoby spędzają wiele czasu online, grając w gry, komunikując się z rówieśnikami, co może prowadzić do zaniedbywania innych sfer funkcjonowania. 

Problem uzależnienia od komputera dotyka jednak także osoby dorosłe. Ryzyko jest większe w przypadku osób z zaburzeniami lękowymi, depresją, niską samooceną czy doświadczających problemów w relacjach. Komputer staje się dla nich sposobem na ucieczkę od trudności i źródłem poczucia własnej wartości.

Objawy uzależnienia od komputera

Objawy uzależnienia od komputera obejmują szereg charakterystycznych zachowań i konsekwencji wynikających z nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych. Należą do nich m.in.:

 • spędzanie coraz większej ilości czasu przed komputerem, kosztem innych aktywności;
 • zaniedbywanie obowiązków zarówno w domu, jak i szkole czy pracy;
 • ograniczanie kontaktów społecznych, izolacja;
 • problemy ze snem, nieregularne posiłki;
 • rozdrażnienie, niepokój, agresja w sytuacji ograniczenia dostępu do komputera;
 • bezskuteczne próby ograniczenia czasu spędzanego online;
 • okłamywanie bliskich co do ilości czasu poświęcanego na aktywność przy komputerze.

Mimo negatywnych konsekwencji osoba uzależniona odczuwa przymus korzystania z komputera, ma trudności z kontrolowaniem swojego zachowania. Z czasem potrzebuje coraz więcej czasu online, by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji – można to porównać nawet do uzależnienia od alkoholu! Takie zachowanie prowadzi do pogorszenia relacji z bliskimi, problemów w nauce lub pracy, a także może negatywnie odbijać się na zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Zobacz też:
Uzależnienie od słodyczy: jak je pokonać?

Konsekwencje uzależnienia od komputera

Nadmierne korzystanie z komputera i internetu niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji w różnych sferach życia. W wymiarze zdrowotnym może prowadzić m.in. do:

 • problemów ze wzrokiem, bólów głowy;
 • wad postawy, zespołu cieśni nadgarstka;
 • zaburzeń snu, zmęczenia;
 • zaburzeń odżywiania, otyłości.

W sferze psychologicznej i społecznej uzależnienie od komputera wiąże się z:

 • pogorszeniem relacji rodzinnych i rówieśniczych;
 • trudnościami w nauce, pracy;
 • zaburzeniami nastroju, stanami lękowymi;
 • poczuciem osamotnienia, izolacją.

Skutki uzależnienia od komputera mogą być poważne i długotrwałe, dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie problemu i podjęcie odpowiednich działań zaradczych.

Sposoby leczenia uzależnienia od komputera lub internetu

Leczenie uzależnienia od komputera obejmuje różne formy oddziaływań terapeutycznych, których celem jest zmiana szkodliwych wzorców zachowań i nabycie umiejętności kontrolowania korzystania z urządzeń elektronicznych. Kluczową rolę odgrywa psychoterapia, prowadzona przez specjalistę terapii uzależnień (psychologa lub psychoterapeutę).

 1. W terapii uzależnienia od komputera stosuje się najczęściej podejście poznawczo-behawioralne, ukierunkowane na identyfikację i modyfikację nieprawidłowych przekonań oraz wyuczenie nowych, adaptacyjnych sposobów radzenia sobie. Terapeuta pomaga osobie uzależnionej zrozumieć mechanizmy nałogowego zachowania, rozpoznawać sytuacje wysokiego ryzyka i wypracować strategie postępowania.
 2. Ważnym elementem leczenia jest opracowanie planu dnia, uwzględniającego zrównoważone aktywności oraz stopniowe ograniczanie czasu spędzanego przed ekranem. Specjalista wspiera pacjenta w poszukiwaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowań, nawiązywaniu relacji społecznych w realnym świecie.
 3. W przypadku dzieci i młodzieży istotne jest zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny. Psychoedukacja i treningi umiejętności wychowawczych pomagają w ustaleniu zasad korzystania z urządzeń elektronicznych, budowaniu prawidłowych relacji i wspieraniu dziecka w radzeniu sobie z trudnościami.
 4. W niektórych przypadkach uzależnienie od komputera współwystępuje z innymi zaburzeniami, jak depresja, zaburzenia lękowe, czy uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Wówczas konieczne jest podjęcie kompleksowego leczenia, obejmującego farmakoterapię i psychoterapię dostosowaną do specyfiki współistniejących problemów.
Zobacz też:
Uzależnienie od seksu – jak rozpoznać problem? Na czym polega leczenie?

Terapia uzależnienia od komputera jest procesem wymagającym czasu, zaangażowania i gotowości do zmiany ze strony osoby uzależnionej. Wsparcie bliskich, terapeuty oraz grup samopomocowych zwiększa szanse na osiągnięcie trwałych efektów i powrót do zdrowego, zrównoważonego korzystania z nowych technologii.

Jak można zapobiegać uzależnieniu od komputera?

Aby zapobiegać uzależnieniu od komputera, należy przede wszystkim zachować równowagę między czasem spędzanym online a innymi aktywnościami. Ważne jest ustalenie jasnych granic i zasad korzystania z urządzeń elektronicznych, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży. Rodzice powinni zadbać o wspólne, aktywne spędzanie czasu oraz modelowanie alternatywnych form rozrywki i budowania relacji. Istotne jest także rozwijanie zainteresowań i pasji poza światem wirtualnym.

W przypadku zauważenia niepokojących sygnałów, takich jak zaniedbywanie obowiązków czy utrata kontroli nad czasem spędzanym przed ekranem, warto skorzystać z pomocy specjalisty terapii uzależnień.

Zobacz także: