Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że w 2020 r. mężczyźni trwali w pełnym zdrowiu 59,2 roku, natomiast kobiety 63,1 roku. To krócej o kolejno 0,5 i 0,2 roku niż w 2019 r.

Raport GUS: kobiety żyją dłużej w zdrowiu niż mężczyźni, lecz różnica ta zmniejsza się wraz z wiekiem

W raporcie czytamy, że średnio kobiety dłużej żyją w zdrowiu od mężczyzn o 3,9 roku. Różnica ta jednak zmniejsza się wraz z upływem lat. Przy narodzinach wynosi ona aż 8,1 roku na korzyść kobiet, lecz w przypadku 50-latków jest to już tylko 2,3 roku. Jeśli zestawimy obie płcie w wieku 65 lat, to jest już to tylko jeden rok.

Uwzględniając województwa wskaźnik ten w 2020 r. dla mężczyzn zmniejszył się w dolnośląskim, małopolskim, opolskim, śląskim oraz świętokrzyskim (o 0,7 roku), a dla kobiet w województwie podkarpackim (spadek o 0,7 roku) oraz lubelskim i podlaskim (spadek o 0,6 roku). Życie w zdrowiu wydłużyło się w przypadku kobiet w województwach małopolskim (wzrost o 0,2 r.), śląskim (wzrost o 0,3 r.), świętokrzyskim (wzrost o 0,1 r.), wielkopolskim (wzrost o 0,4 r.) oraz zachodniopomorskim (wzrost o 0,6 r.).

Raport GUS: życie w mieście sprzyja lepszemu zdrowiu

Zestawienie obejmuje także podział na mieszkańców miast i wsi. W tym pierwszym przypadku współczynnik lat przeżytych w zdrowiu dla mężczyzn wynosi 59,5 roku, zaś dla panów ze wsi jest to pół roku krócej. U pań z kolei kształtuje to się na poziomie kolejno 63,5 i 62,6 roku.

Zobacz też:
Światowy Dzień Aids: wirus HIV nie oznacza wyroku, ale nie wolno go lekceważyć

Najlepszym zdrowiem cieszą się mężczyźni w województwie wielkopolskim (do 61,2 lat) na drugim krańcu znajduje się łódzkie (do 58,1 lat). Wielkopolska to dobry rejon do życia w zdrowiu również dla kobiet (do 64,9 lat). Najkrócej żyją w pełnym zdrowiu panie z Lubelszczyzny (do 62,3 lat).

Raport GUS: pandemia przyczyniła się do krótszego życia Polek i Polaków

Powyższe rezultaty to efekt krótszego życia całego społeczeństwa na co niebagatelny wpływ ma pandemia koronawirusa. W 2020 r. przeciętna długość życia mężczyzny wyniosła 72,6 roku. Kobiety przeciętnie osiągają wiek 80,7 roku. W porównaniu z 2019 r. czas życia mężczyzn skrócił się o 1,5 roku, a kobiet o 1,1 roku. Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający na wsiach w województwie łódzkim. Najdłuższe życie statystycznie charakteryzuje kobiety w miastach w woj. podkarpackim.

Źródło: Interia.pl

Zobacz także: