W terminologii policyjnej wypadek samochodowy oznaczania zdarzenie drogowe, które przyniosło ofiary w ludziach. Niekonieczne śmiertelne – uszkodzenia ciała wymagające hospitalizacji lub interwencji lekarskiej na miejscu również wpływają na kwalifikację danego wydarzenia. Raporty policyjne czy dokumentacja z obdukcji są ważne w procesie uzyskiwania odszkodowania. Ubezpieczenie OC pozwala opłacić leczenie i rehabilitację, która ma zapewnić powrót możliwie normalnego funkcjonowania po wypadku – obejmuje również część strat materialnych. W pewnych okolicznościach za niektóre szkody sprawca musi zapłacić samodzielnie.

Ubezpieczenie OC pokrywa koszty związane z uszczerbkiem na zdrowiu wszystkich ofiar

Nie tylko kierowcy, ale też podróżujących z daną osobą pasażerów. Za koszty leczenia uznaje się m.in. pobyt w szpitalu, rehabilitację czy zakup niezbędnych leków – bez względu na to, jak długo trzeba będzie je przyjmować. Z ubezpieczenia OC sprawcy pokrywane są również wydatki związane z warunkami bytowymi poszkodowanych – np. opłacenie opieki pielęgniarskiej w domu albo niani dla dziecka na czas pobytu rodziców w szpitalu.

A co ze stroną odpowiedzialną za wypadek? Sprawca musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, by liczyć na świadczenia związane z doznanym przez siebie uszczerbkiem na zdrowiu. Niektóre towarzystwa oferują takie polisy w pakiecie z OC, oczywiście z odpowiednio wyższą składką. Ile kosztuje zabezpieczenie siebie i bliskich przed skutkami własnej nieuwagi lub brawury? Otwórz kalkulator ubezpieczenia Beesafe i sprawdź, jaka będzie indywidualna stawka dla ciebie.

Zobacz też:
Na co zwrócić uwagę, wybierając klinikę chirurgii plastycznej?

Termin wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy szkody

Ustawa zobowiązuje do uregulowania bezspornych świadczeń majątkowych na rzecz poszkodowanych w ciągu 30 dni od zgłoszenia roszczenia. Istnieją jednak okoliczności, które wydłużają oczekiwanie ofiar na pieniądze. Należą do nich m.in.:

  • ustalanie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela (do 14 dni po ustaleniu przebiegu zdarzenia, ale nie dłużej niż 90 dni po zawiadomieniu o szkodzie/uszczerbku);
  • ustalanie odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania na drodze postępowania karnego lub cywilnego.

Poszkodowani mają 3 lata, by odwołać się do sądu od decyzji ubezpieczyciela, z którą z różnych powodów się nie zgadzają. Niektóre kancelarie prawne chwalą się, że ich klienci uzyskują świadczenia średnio 50–70% większe od pierwotnych propozycji ubezpieczycieli. Wyobraź sobie teraz płacenie takiego odszkodowania z własnych zarobków, kiedy nie masz polisy… Lepiej mieć OC krótkoterminowe i dbać o ciągłość ubezpieczenia, niż jeździć bez jakiejkolwiek ochrony.

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, ważna polisa OC nie uchroni cię przed każdą odpowiedzialnością majątkową

Jeśli wczytasz się w umowę z ubezpieczycielem, z pewnością znajdziesz zapisy o wyłączeniu odpowiedzialności odszkodowawczej. Okoliczności, które finalnie najczęściej zmuszają sprawcę do pokrycia wyrządzonych szkód z własnej kieszeni, to:

  • brak ważnych uprawnień do kierowania pojazdem;
  • jazda pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających;
  • ucieczka z miejsca zdarzenia;
  • celowość działań (np. próba wyłudzenia odszkodowania).

Podstawowe ubezpieczenie OC nie pokrywa także szkód związanych z uszkodzeniem lub utratą wartościowych przedmiotów (dzieła sztuki, biżuteria, gotówka, inne papiery wartościowe itd.) oraz zanieczyszczeniem środowiska. To ważna informacja także dla poszkodowanych – zgłoszenie roszczenia do właściwego podmiotu/osoby przyspiesza moment wypłaty odszkodowania. Wysyłanie każdego wniosku do ubezpieczyciela sprawcy, np. w związku z pogorszeniem stanu zdrowia kilka miesięcy po wywrotce cysterny przewożącej chemikalia w pobliżu miejsca zamieszkania, to zwykle niepotrzebna strata czasu i nerwów.

Zobacz też:
Suplementy diety - dlaczego warto wprowadzić je do swojej diety?

Zobacz także:

O autorze

Adam Zieliński

Student ostatniego roku medycyny kultywujący rodzinne tradycje i wartości związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Chęć i możliwość niesienia pomocy innym to więcej niż profesja, to prawdziwa pasja, podobnie jak dzielenie się zdobytą wiedzą. Prywatnie mąż i tata dwuletniego letniego syna, dla którego chce być wzorem do naśladowania.

Zobacz wszystkie artykuły