Sanatorium z ZUS dla emeryta i nie tylko, czyli komu przysługuje miejsce w kolejce do sanatorium z ZUS?

Uprawnione osoby, czyli takie, którym grozi utrata zdolności do wykonywania pracy, mogą zwrócić się po skierowanie do sanatorium z ZUS w ramach programu rehabilitacyjnego. W tym celu muszą złożyć odpowiedni wniosek. W celu zakwalifikowania się do kolejki musisz spełniać przynajmniej jeden warunek przydzielania miejsc w programie przez ZUS. Musisz być:

  • osobą pracującą;
  • odprowadzającą składki na ubezpieczenie;
  • pobierającą zasiłek chorobowy bądź świadczenie rehabilitacyjne. 

Miejsce przysługuje także osobom, które otrzymują tymczasowo rentę z powodu niezdolności do pracy. Możesz wnioskować także o miejsce w sanatorium z ZUS, jeśli w trakcie pobytu na zwolnieniu lekarskim miałeś kontrolę, w trakcie której orzecznik wydał decyzję o konieczności rehabilitacji.

Wniosek do sanatorium ZUS – potrzebne dokumenty

Aby ubiegać się o sanatorium z ZUS musisz otrzymać skierowanie na leczenie sanatoryjne w ramach prewencji rentowej ZUS. Może być w formie dowolnego druku, ale koniecznie musi mieć wpisane dane personalne, informacje teleadresowe oraz zawierać dokumenty potwierdzające rozpoznanie medyczne i bieżącą dokumentację medyczną. Skierowanie do sanatorium ZUS musi także przedstawiać jasno opinię lekarską na temat możliwości powrotu do zdrowia i pracy po zakończeniu rehabilitacji. Wniosek do sanatorium z ZUS trzeba zanieść osobiście lub wysłać pocztą do dowolnej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz też:
Pestka z awokado – nie wyrzucaj jej do kosza! Co można zrobić z pestki awokado?

Kto wydaje skierowanie do sanatorium z ZUS?

Orzeczenie w sprawie skierowania do sanatorium z ZUS wydaje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania albo na podstawie wiedzy z dotychczasowej dokumentacji medycznej chorego. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji ze strony orzecznika, skierowanie do sanatorium z ZUS otrzymasz w przeciągu 8 tygodni.

Ile się czeka na sanatorium z ZUS?

Kwestia, ile się czeka na sanatorium z ZUS zależy od dostępności miejsc w wyznaczonym ośrodku rehabilitacyjnym. Termin i lokalizacja placówki są ustalane pomiędzy chorym i przedstawicielem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS. Jednak na wyjazd do sanatorium z ZUS możesz maksymalnie poczekać trzy miesiące.

ZUS sanatorium – ile trwa pobyt?

Minimalny okres, jaki obejmuje pobyt w sanatorium z ZUS wynosi dwadzieścia cztery dni. Tyle czasu potrzeba, aby zabiegi rehabilitacyjne przyniosły należyte skutki. Jednak ordynator danego ośrodka rehabilitacyjnego może pobyt skrócić lub przedłużyć w zależności od potrzeb pacjenta. Po zakończonej wizycie w sanatorium z ZUS otrzymasz kartę z efektami rehabilitacji oraz informacją o aktualnym stanie zdrowia.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji w sanatorium z ZUS?

ZUS pokrywa pełny koszt rehabilitacji. Obejmuje to przede wszystkim profesjonalne zabiegi rehabilitacyjne oraz koszty związane z zakwaterowaniem. Zwracane są także pieniądze za dojazd najtańszym dostępnym połączeniem komunikacji publicznej, zarówno z miejsca zamieszkania do ośrodka, jak i z sanatorium ZUS.

Na jakie schorzenia możesz otrzymać skierowanie do sanatorium ZUS?

Rehabilitacja w sanatorium z ZUS może odbywać się całodobowo, w trybie stacjonarnym. Może także mieć formę pobytu ambulatoryjnego. W takim przypadku pacjent codziennie dojeżdża w określonych godzinach na rehabilitację. 

Zobacz też:
Czy seks może zastąpić siłownię i odwrotnie?

Na stacjonarną rehabilitację całodobową są kierowani pacjenci cierpiący na:

  • schorzenia układu krążenia;
  • choroby układu oddechowego;
  • zaburzenia psychosomatyczne;
  • schorzenia narządu ruchu;
  • schorzenia głosu;
  • choroby układu nerwowego.

Przemieszczanie się dla takich osób byłoby sporym utrudnieniem. Z kolei pobyt ambulatoryjny wskazany jest u osób z chorobami układu krążenia lub narządu słuchu.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej ZUS w sanatorium?

Program rehabilitacji w sanatorium z ZUS obejmuje profesjonalne procedury medyczne oraz profilaktyczne. Dobierane są pod kątem schorzeń i możliwości chorego przez balneologa dyżurującego w sanatorium. Skierowanie do sanatorium ZUS może obejmować różne formy rehabilitacji fizycznej, ćwiczenia w wodzie, a także kinezyterapii zbiorowej lub indywidualnej.

Terapia może także przyjmować formę leczenia ultradźwiękami lub z pomocą magnetoterapii o różnej częstotliwości albo laseroterapii. Leczenie sanatoryjne obejmuje także elementy rehabilitacji psychologicznej, w tym psychoedukację i treningi relaksacyjne.

W ramach programu sanatorium z ZUS organizowane są również zajęcia edukacyjne. W trakcie ich trwania przekazywana jest wiedza na temat zasad kontynuacji procesu rehabilitacji w warunkach domowych, podstawowych praw i obowiązków pracodawcy i pracownika oraz zasad zdrowego odżywiania. Istotnym elementem kursu jest poszerzanie wiedzy o czynnikach chorobotwórczych w dzisiejszych czasach oraz zagrożeniach dla zdrowia i życia w miejscu pracy.

Sanatorium z ZUS – jak są wybierane ośrodki?

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych, dlatego podpisuje umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania (prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne). Sanatoria ZUS wybierane są na podstawie konkursu ofert, który zostaje opublikowany w dwóch dziennikach ogólnopolskich oraz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowę z ZUS mają sanatoria zlokalizowane na terenie całej Polski, m. in. w Polanicy, Ustroniu, Muszynie, Połczynie czy Ciechocinku.

Zobacz też:
Zespół złamanego serca – jakie objawy wskazują na tę dolegliwość?

Zobacz także:

O autorze

Adam Zieliński

Student ostatniego roku medycyny kultywujący rodzinne tradycje i wartości związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Chęć i możliwość niesienia pomocy innym to więcej niż profesja, to prawdziwa pasja, podobnie jak dzielenie się zdobytą wiedzą. Prywatnie mąż i tata dwuletniego letniego syna, dla którego chce być wzorem do naśladowania.

Zobacz wszystkie artykuły