Coraz więcej Polaków korzysta ze zwolnień chorobowych L4 – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS podał, że tylko od stycznia do maja tego roku na zwolnieniu Polacy przebywali łącznie przez ponad 116 tys. dni.

ZUS: Coraz więcej Polaków na zwolnieniu

Dane ZUS na temat liczby zwolnień przedstawił Business Insider Polska. Poinformowano, że w ubiegłym roku lekarze wystawili łącznie niemal 23 miliony tego rodzaju zaświadczeń. Łączna liczba dni, przez które Polacy przebywali na zwolnieniu, wyniosła 266,6 milionów.

Co więcej, wzrosła liczba chorób psychicznych z powodu których Polacy uzyskiwali od lekarzy zwolnienia chorobowe. Stanowiły one 11 proc. ogółu zwolnień jeśli chodzi o długość (27,7 mln dni). Zwiększona liczba absencji w pracy z tego powodu, o której informował ZUS, spowodowana jest rzecz jasna pandemią i jej wpływem na psychikę Polaków.

Okazuje się, że w tej kwestii nastąpił bardzo duży wzrost względem 2019 roku. Liczba absencji z powodu chorób psychicznych wzrosła rok do roku aż o 37 procent.

ZUS może kontrolować pracowników na zwolnieniu

Serwis przypomina też, że na pracowniku znajdującym się na zwolnieniu lekarskim spoczywają pewne obowiązki, wiąże się też ono z ograniczeniami.

Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nie może na przykład wykonywać innej pracy zarobkowej. ZUS może nawet wstrzymać wypłatę zasiłku i zobowiązać pracownika do zwrotu zasiłku, który został już wypłacony. Zakład może przeprowadzić kontrolę w tym zakresie.

Zobacz też:
Toruń. Ratownicy medyczni doszli do porozumienia z dyrekcją szpitala w sprawie wyższych wynagrodzeń

Pracownik na zwolnieniu ma też obowiązki. Musi stosować się do zaleceń lekarza. Nie wolno podejmować mu działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego szybki powrót do zdrowia o odzyskanie zdolności do pracy.

Za: businessinsider.com.pl

Zobacz także:

O autorze

Adam Zieliński

Student ostatniego roku medycyny kultywujący rodzinne tradycje i wartości związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Chęć i możliwość niesienia pomocy innym to więcej niż profesja, to prawdziwa pasja, podobnie jak dzielenie się zdobytą wiedzą. Prywatnie mąż i tata dwuletniego letniego syna, dla którego chce być wzorem do naśladowania.

Zobacz wszystkie artykuły