Opieka nad osobami starszymi to niełatwe zadanie

Opieka nad starszymi osobami nie jest łatwa, ponieważ w wielu przypadkach seniorzy wymagają całodobowego nadzoru albo specjalne pomocy medycznej. Zdarza się, że nie jesteś w stanie zapewnić wymaganej opieki na odpowiednim poziomie, nawet bliskiej ci osobie. Może to wynikać z braku kompetencji lub z braku możliwości, np. jeżeli mieszkasz daleko i nie możesz dojeżdżać codziennie lub nie masz opcji zamieszkać z seniorem. W takich sytuacjach możesz ubiegać się o różne formy pomocy.

Jak i gdzie uzyskać opiekę nad osobą starszą?

W momencie, kiedy nie jesteś w stanie zapewnić pełnej opieki dla osób starszych samodzielnie, możesz szukać form wsparcia w różnych miejscach. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie zdrowia jest podopieczny, bo to przede wszystkim chodzi o komfort oraz stan pacjenta. Miejskie ośrodki pomocy społecznej i placówki służby zdrowia mają możliwość udzielenia pomocy. Takie placówki organizują usługi opieki nad starszymi osobami o różnorodnych schorzeniach i wymagających różnego stopnia pomocy. Oferują nie tylko opiekę pielęgnacyjną, ale także prowadzenie terapii leczniczych i świadczenia opieki w domu (jeśli stan pacjenta na to pozwala). Pomoc osobie starszej w domu świadczą pielęgniarki środowiskowe oraz lekarze, którzy regularnie odwiedzają pacjenta.

Zobacz też:
Prezent dla dziadka – jaki upominek będzie strzałem w dziesiątkę dla bliskiej osoby?

Pomoc osobie starszej w domu w miejscu zamieszkania

Opieka medyczna w miejscu zamieszkania przysługuje osobom chorym, które nie wymagają pobytu w hospicjum, jednak nie są w stanie w pełni funkcjonować samodzielnie. Najczęściej są to osoby starsze lub samotne, które z pewnych powodów nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Jeżeli jednak sprawujesz opiekę nad osobą starszą samodzielnie, będąc jednocześnie osobą pracującą, to możesz korzystać w dni wolnych w roku kalendarzowym specjalnie na ten cel. W dodatku, pracodawca musi ci wypłacić wynagrodzenie za wolne dni, w trakcie których opiekujesz się seniorem.

Opieka dla osób starszych – usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze mają różny wymiar w zależności od stanu zdrowia podopiecznego i jego potrzeb. Podstawa opieka nad seniorem w domu obejmuje pomoc w wykonywaniu codziennych czynności higienicznych i życiowych, jak również zalecone czynności medyczne. Choremu powinno się również ułatwiać kontakt z otoczeniem. Z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczą najczęściej osób ze schorzeniami. Specjalistyczna opieka dla osób starszych oznacza profesjonalną pomoc medyczną i pielęgnacyjną ze strony osób specjalnie przygotowanych zawodowo w tym kierunku. Dotyczy ona osób chorych, które są w pełni niesamodzielne albo niepełnosprawne.

Pomoc osobie starszej w domu – kto przyznaje usługi opiekuńcze?

Decyzję o przyznanie opieki nad osobami starszymi wydaje ośrodek pomocy, który ma możliwość przyznawania oraz ustala szczegółowych wytycznych pomocy w ramach świadczenia opiekuńczego. Natomiast kwestiami finansowymi zajmuje się Rada Gminy, która ustala warunki płatności i wymiar kwoty, a także możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z tytułu usług opieki nad osobą starszą. Wpływa to na fakt, iż warunki przyznania pomocy mogą być zróżnicowane w poszczególnych gminach.

Zobacz też:
Różaniec za zmarłego – ważny element ostatniego pożegnania. Jak odmawiać różaniec za zmarłą osobę?

Opieka nad starszymi w pełnym wymiarze – domy opieki społecznej

Inną formę opieki nad starszymi członkami społeczeństwa stanowią ośrodki całodobowej opieki specjalistycznej. Jeżeli osoby starsze nie są w stanie wykonywać codziennych czynności bez pomocy innej osoby, to przysługuje im prawo do pobytu w domu pomocy społecznej. Placówki pomocy są oczywiście dopasowywane do stanu zdrowia oraz odpowiedniej kuracji, a także z uwzględnieniem miejsca zamieszkania. Osobę chorą zabiera się do najbliżej położonego względem jej miejsca zamieszkania ośrodka. W przypadku konieczności medycznej opieki nad osobą starszą najczęściej kieruje się pacjenta do ośrodka opiekuńczo-leczniczego lub przyszpitalnych placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych. Instytucje tego typu zajmują się osobami przewlekle chorymi oraz wymagającymi kontynuacji leczenia. Opieka dla osób starszych ma w tym przypadku formę całodobowej pielęgnacji okresowej lub stałej, obejmując postępowanie medyczne wskazane przez lekarza dla danego pacjenta.

Opieka nad osobą starszą w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Do zakładów opiekuńczo-leczniczych i przyszpitalnych ośrodków pomocy skierowane są osoby po operacjach, terapii zachowawczej lub pobycie w szpitalu przez dłuższy okres czasu. Pacjenci nie podlegają dalszej hospitalizacji, lecz ze względu na stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności potrzebują medycznej opieki dla osób starszych. Pobyt w zakładzie może wynikać również z potrzeby procesu rehabilitacji. W większości przypadków w zakładach przyszpitalnych umieszczane są osoby nie będące w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym.

Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej – opieka długoterminowa

W przypadku osób przewlekle chorych oraz obłożnie chorych, a niezgadzających się własnowolnie lub przez opiekuna na umieszczenie w ośrodku opieki, można ubiegać się o długoterminową opiekę dla osób starszych. Taka forma opieki udzielana jest na podstawie wniosku o przyznanie opiekunki osobie starszej. Jest to forma opieki nad seniorem w domu, którą świadczy pielęgniarka środowiskowa. Pomoc osobie starszej w domu trwa pół roku, nie więcej.

Zobacz też:
Koszt kremacji a cena tradycyjnego pochówku. Ile kosztuje kremacja ciała zmarłego?

Kto się kwalifikuje do pielęgniarskiej opieki nad seniorem w domu?

W przypadku trwałej opieki nad seniorem w domu chorzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego lub nie zgadzają się na wysłanie ich w centrach opieki długoterminowej. Do form pomocy osobom starszym w domu kwalifikują się osoby chore przewlekle. W celu przyznania długoterminowej opieki nad osobą starszą konieczne jest skierowanie wystawione przez lekarza we współpracy z NFZ, jak również opinii pielęgniarki środowiskowej.

Opieka nad osobą starszą może być wymagająca i wcale niełatwa, szczególnie w przypadku osób przewlekle chorych. Na szczęście istnieje wiele form pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, z których możesz skorzystać.

Zobacz także:

O autorze

Adam Zieliński

Student ostatniego roku medycyny kultywujący rodzinne tradycje i wartości związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Chęć i możliwość niesienia pomocy innym to więcej niż profesja, to prawdziwa pasja, podobnie jak dzielenie się zdobytą wiedzą. Prywatnie mąż i tata dwuletniego letniego syna, dla którego chce być wzorem do naśladowania.

Zobacz wszystkie artykuły