Różaniec za zmarłego przed pogrzebem – znaczenie

Różaniec to modlitwa, która wywodzi się z okresów średniowiecza. Została upowszechniona dopiero w wieku XIXi i związana jest oczywiście z tradycjami kościoła katolickiego. Modlitwa wymaga czasu ze względu na charakter medytacyjny i złożoność. Pozwala na odnalezienie spokoju, skłania do rozmyślań. Różaniec polega na zgłębianiu kolejnych tajemnic mówiących o żywocie Jezusa Chrystusa i Maryi. Różaniec można uznać za swoiste streszczenie Pisma Świętego.

Rozważania różańcowe a inne modlitwy

To, jakie tajemnice różańca odmawia się na pogrzebie, nie zmieniło się w ciągu wieków. Jedyną zmianą jest, że w 2002 Jana Pawła II dodał czwartą grupę tajemnic, czyli tajemnice światła. Poza tym rozważania różańcowe są przeplatane licznymi, cyklicznymi modlitwami. Należą do nich: Ojcze Nasz, Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo, a także Wieczny odpoczynek.

Szczególna moc różańca za zmarłego

Różańcowi przyznawano szczególną moc. Powszechnie uznaje się, że odmawianie różańca za zmarłego pomaga duszy przejść do życia wiecznego. W ten sposób mogą szybciej i prościej trafić do czyśćca, gdzie oczekują na zbawienie przez łaskę Boga.

Różaniec za zmarłego w domu – jak wygląda?

Różaniec za zmarłego odmawiany w domu był niegdyś znacznie powszechniejszą praktyką. Dziś praktykuje się to raczej w rodzinach mocno wierzących lub pochodzących z obszarów wiejskich o głęboko kultywowanych tradycjach. Tam w wielu miejscach w dalszym ciągu organizuje się różaniec w domu. Osoby starsze uważają, że różaniec za zmarłego powinien być odmawiany przy ciele zmarłego, czyli przy otwartej trumnie. Oznacza to, że ciało oczekuje na pochówek w domu zmarłego.

Zobacz też:
Czym są stenty i jak wygląda życie po ich założeniu?

Często w różańcu w domu uczestniczą nie tylko najbliżsi, ale także znajomi i sąsiedzi. Wiele zależy także od rodziny. Jeżeli woli ona pożegnać modlitwą zmarłego samotnie to należy to uszanować. Modlitwę za duszę zmarłego możesz w końcu od mówić sam.

Obecnie, to jak wygląda różaniec za zmarłego przed pogrzebem, zależy od wielu czynników. Tradycyjnie modlitwa trwała całą noc, co określane jest „pustą nocą”. Chodziło o czuwanie przy ciele denata w trakcie nocy.

Jak odmawiać różaniec za zmarłego? 

W przypadku odmawiania modlitwy różańcowej w dzień powszedni za zmarłego, formuła nie różni się tak mocno. W zasadzie jedynym elementem odróżniającym jest dodanie do schematu „Wieczny odpoczynek”.

Oto, jak odmawiać różaniec za zmarłego krok po kroku:

  • rozpoczynamy od „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”;
  • zaczynamy od „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi (…)”;
  • mówimy jednokrotnie „Ojcze Nasz”;
  • powtarzamy „Zdrowaś Mario” dziesięć razy;
  • odmawiamy raz „Chwała Ojcu”;
  • odmawiamy „Wieczny odpoczynek”;
  • wymieniamy wybraną tajemnicę różańcową, prosząc przy tym o zbawienie dla duszy zmarłej osoby. Wygląda to następująco: „Rozważając tajemnicę zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, modlimy się za zmarłego….”. Należy przy tym skupić się na istocie przywoływanej tajemnicy;
  • po każdej tajemnicy powtarzamy schemat.

Jakie tajemnice różańca odmawia się na pogrzebie?

Sposób odmawiania różańca za zmarłego przed pogrzebem i w trakcie obrządku pogrzebowego różni się. Wynika to głównie z faktu, że różaniec jest modlitwą długą. Składa się z wielu części, które należy powtarzać. Warto przypomnieć jedynie, że zgodnie z tradycją, różaniec odmawia się cały, czyli cztery tajemnice, a każda po 10 „zdrowasiek”. W dzisiejszych czasach w związku z ograniczeniami czasowymi także dla ceremonii pogrzebowych, różaniec za zmarłego w dniu pogrzebu składa się jedynie z wybranych tajemnic. Ustalane są one na podstawie sugestii księdza prowadzącego ceremonię oraz życzeń rodziny. Przyjmuje się także dopasowywanie tajemnic do dni tygodni. W poniedziałki oraz soboty odmawiamy tajemnice radosne. We wtorki oraz piątki recytujemy tajemnice bolesne. W środy, niedziele odmawiamy tajemnice chwalebne. W czwartki z kolei przywołujemy tajemnice światła.

Zobacz też:
Kosmetyki z prostym składem - co to jest i czy warto ich używać?

O autorze

Adam Zieliński

Student ostatniego roku medycyny kultywujący rodzinne tradycje i wartości związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Chęć i możliwość niesienia pomocy innym to więcej niż profesja, to prawdziwa pasja, podobnie jak dzielenie się zdobytą wiedzą. Prywatnie mąż i tata dwuletniego letniego syna, dla którego chce być wzorem do naśladowania.

Zobacz wszystkie artykuły