Chodzi tu zarówno o pomoc we włączeniu tej grupy w społeczne życie jak i choćby kwestie dotyczące barier architektonicznych.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych: święto, które ma zwiększyć świadomość publiczną

Ten wyjątkowy dzień ma przybliżyć społeczeństwu z jakimi trudnościami na co dzień muszą się mierzyć osoby niepełnosprawne. Nie chodzi tu tylko o niepełnosprawność fizyczną, ale również psychiczną bądź wynikającą z nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Święto to jest doskonałą okazją, aby uzmysłowić ludności korzyści, które można czerpać z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych: problemy, z którymi na co dzień mierzą się niepełnosprawni

Istotną tematyką obchodów są bariery architektoniczne, czyli wszelkie utrudnienia, z którymi każdego dnia muszą mierzyć się osoby niepełnosprawne. Mowa tu o takich problematycznych kwestiach jak: barierki, wysokie krawężniki, brak podjazdów, zbyt wąskie drzwi lub przejścia, zbyt małe pomieszczenia sanitarno-higieniczne, niedostosowane windy i niewystarczające komunikaty dźwiękowe czy wizualne, wiadomości bez lektora języka migowego, nieczytelne, przeładowane graficznie strony internetowe czy zbyt drobna lub niekontrastowa czcionka. Nie można też pominąć często jeszcze pojawiającym się stereotypowym postrzeganiu osób niepełnosprawnych jako niezaradnych życiowo bądź niezdolnych do podjęcia zatrudnienia. Co prawda sytuacja w Polsce wygląda lepiej niż miało to miejsce kilka lat temu, jednak do ideału dużo jeszcze brakuje. Być może 3 grudnia i coroczne święto przyczyni się do lepszego, a już na pewno łatwiejszego jutra dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz też:
Kwarantanna nawet dla zaszczepionych? Rząd zmienił zdanie

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Polska ratyfikowała tę konwencję w 2012 roku.

Źródło: zw.lt/ox.pl

Zobacz także: