Przygotowywana jest ustawa reformująca sektor szpitalnictwa w Polsce. Ministerstwo zdrowia przedstawiło właśnie raport, który jest efektem prac trwających od 23 grudnia ubiegłego roku. Placówki będą podzielone na cztery kategorie.

Cztery kategorie szpitali

Jak informuje serwis rp.pl placówkami, które znalazły się w kategorii D, zajmie się Agencja Restrukturyzacji Szpitali. Z kolei szpitale z kategorii A będą mogły liczyć na wyższe kontrakty.

Minister Adam Niedzielski podkreślał, że reforma ta ma być odpowiedzią na:

„[…] problem rozdrobnienia i niedopasowania szpitali do potrzeb zdrowotnych w kraju”.

Dodał, że przez to mamy do czynienia z nieefektywnym wykorzystaniem najcenniejszego zasobu, jakim jest kadra medyczna. Pacjenci z kolei z tego powodu odczuwają ograniczenie dostępności leczenia. Minister podkreślił, że epidemia koronawirusa w Polsce pokazała, że minister zdrowia musi mieć instrumenty, dzięki którym może ingerować jeśli chodzi o świadczenia realizowane w danych placówkach.

Samorządowcy są przeciw

Zdaniem samorządowców jednak, rządzący chcą w ten sposób przejąć szpitale. Mówią wprost o chęci centralizacji. Minister Niedzielski przekonuje jednak, że w całej reformie chodzi po prostu o dobro pacjentów i poprawę sytuacji placówek. Dzięki niej wzrosnąć też ma jakość leczenia dzięki wdrażaniu systemowych rozwiązań. Chodzi między innymi o koncentrację leczenia specjalistycznego.

Rządzący chcą, aby Agencja Rozwoju Szpitali dokonywała ewaluacji szpitali i oceniała placówki w kwestii ich sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz działalności operacyjnej. Potem mają one zostać podzielone na trzy wspomniane już kategorie.

Najwyższa z kategorii oznacza traktowanie danej placówki priorytetowo w kwestii przyznawania funduszy na działania rozwojowe. Szpitale z grupy B będą wymagały działań naprawczych, a w przypadku kategorii C wdrażany będzie program restrukturyzacyjny, który zaopiniuje NFZ. W placówkach z kategorią D zarządzanie przejmie ARS i wdrożony zostanie program restrukturyzacyjny.

Zobacz też:
Po Sputnika do Moskwy. Niemcy i ich "turystyka szczepionkowa"

Za: RP.pl

Zobacz także:

O autorze

Adam Zieliński

Student ostatniego roku medycyny kultywujący rodzinne tradycje i wartości związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Chęć i możliwość niesienia pomocy innym to więcej niż profesja, to prawdziwa pasja, podobnie jak dzielenie się zdobytą wiedzą. Prywatnie mąż i tata dwuletniego letniego syna, dla którego chce być wzorem do naśladowania.

Zobacz wszystkie artykuły