Coraz więcej Polaków korzysta ze zwolnień chorobowych L4 – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS podał, że tylko od stycznia do maja tego roku na zwolnieniu Polacy przebywali łącznie przez ponad 116 tys. dni.

ZUS: Coraz więcej Polaków na zwolnieniu

Dane ZUS na temat liczby zwolnień przedstawił Business Insider Polska. Poinformowano, że w ubiegłym roku lekarze wystawili łącznie niemal 23 miliony tego rodzaju zaświadczeń. Łączna liczba dni, przez które Polacy przebywali na zwolnieniu, wyniosła 266,6 milionów.

Co więcej, wzrosła liczba chorób psychicznych z powodu których Polacy uzyskiwali od lekarzy zwolnienia chorobowe. Stanowiły one 11 proc. ogółu zwolnień jeśli chodzi o długość (27,7 mln dni). Zwiększona liczba absencji w pracy z tego powodu, o której informował ZUS, spowodowana jest rzecz jasna pandemią i jej wpływem na psychikę Polaków.

Okazuje się, że w tej kwestii nastąpił bardzo duży wzrost względem 2019 roku. Liczba absencji z powodu chorób psychicznych wzrosła rok do roku aż o 37 procent.

ZUS może kontrolować pracowników na zwolnieniu

Serwis przypomina też, że na pracowniku znajdującym się na zwolnieniu lekarskim spoczywają pewne obowiązki, wiąże się też ono z ograniczeniami.

Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nie może na przykład wykonywać innej pracy zarobkowej. ZUS może nawet wstrzymać wypłatę zasiłku i zobowiązać pracownika do zwrotu zasiłku, który został już wypłacony. Zakład może przeprowadzić kontrolę w tym zakresie.

Zobacz też:
Koronawirus 5 listopada 2021. Raport Polska, piątek, szczegółowe dane

Pracownik na zwolnieniu ma też obowiązki. Musi stosować się do zaleceń lekarza. Nie wolno podejmować mu działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego szybki powrót do zdrowia o odzyskanie zdolności do pracy.

Za: businessinsider.com.pl

Zobacz także:

O autorze

Adam Zieliński

Student ostatniego roku medycyny kultywujący rodzinne tradycje i wartości związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Chęć i możliwość niesienia pomocy innym to więcej niż profesja, to prawdziwa pasja, podobnie jak dzielenie się zdobytą wiedzą. Prywatnie mąż i tata dwuletniego letniego syna, dla którego chce być wzorem do naśladowania.

Zobacz wszystkie artykuły