Poszczególne odmiany koronawirusa SARS-CoV-2 otrzymają nowe nazwy. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że nazwy stanowić będą kolejne litery greckiego alfabetu.

Koronawirus opisany literami greckiego alfabetu

Według najnowszej klasyfikacji WHO, przykładowo wariant odkryty pierwotnie w Wielkiej Brytanii zostanie nazwany wariantem Alfa. Koronawirus z Republiki Południowej Afryki to Beta. Gamma stanowić będzie określenie na brazylijską odmianę koronawirusa, z kolei Delta – indyjską.

Światowa Organizacja Zdrowia w swoim komunikacie podkreśliła, że celem takiego działania jest uproszczenie terminologii stosowanej w przypadku koronawirusa dla osób niebędących specjalistami.

Ponadto, WHO chce również aby poszczególne warianty koronawirusa nie były kojarzone z nazwami poszczególnych państw, gdzie po raz pierwszy odkryto daną odmianę patogenu.

Warianty budzące obawę i te, które budzą zainteresowanie

Nazwane czterema pierwszymi literami greckiego alfabetu warianty to te, które budzą obawę Światowej Organizacji Zdrowia. Kolejne, opisywane literami od Epsilon do Kappa (sześć), określane są jako budzące zainteresowanie.

Zgodnie z tym, „wariant kalifornijski” określono literą Epsilon, z kolei „wariant nigeryjski” – Eta.

Specjaliści nadal będą jednak oczywiście stosować zupełnie inną klasyfikację. Przykładowo kojarzony z RPA wariant Beta pozostanie wariantem 501Y.V2.

Pisząc o powodach, jakimi kierowała się WHO, Reuters podkreśla że chodziło między innymi o wykluczenie niesłusznego związania danego regionu z nazwą patogenu. Przywołano tu przykład grypy hiszpanki, co do której pochodzenia nie mamy dokładnych informacji.

Za: PAP

Zobacz także:

Zobacz też:
Koronawirus 22 listopada 2021. Raport Polska, poniedziałek, szczegółowe dane

O autorze

Adam Zieliński

Student ostatniego roku medycyny kultywujący rodzinne tradycje i wartości związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Chęć i możliwość niesienia pomocy innym to więcej niż profesja, to prawdziwa pasja, podobnie jak dzielenie się zdobytą wiedzą. Prywatnie mąż i tata dwuletniego letniego syna, dla którego chce być wzorem do naśladowania.

Zobacz wszystkie artykuły