W dzisiejszym świecie mamy właściwie nieograniczone możliwości rozwoju. Jednak nie wszyscy potrafią z tego skorzystać, nie wszyscy mają wystarczająco rozwinięte umiejętności zawodowe i społeczne. Właśnie w takich przypadkach pomocna będzie ergoterapia. Kurs ergoterapii pozwala na stopniowe przywrócenie do życia społecznego osoby niepełnosprawnej lub po prostu wycofanej z różnych przyczyn z normalnego funkcjonowania. Co ważniejsze, ta forma terapii bardzo szybko przynosi oczekiwane efekty. 

Ergoterapia – co to?

Co to ergoterapia? Na czym polega ergoterapia? To bardzo ważne pytania! To złożony proces pracy z pacjentem. Bardzo często nazywana jest terapią przez pracę. W ergoterapii tej zazwyczaj wykorzystuje się zadania, wpływające na kształtowanie pewnych umiejętności manualnych czy pamięciowych. 

Cele ergoterapii

Zajęcia ergoterapii poprawiają samopoczucie, pomagają w socjalizacji, spełniają potrzeby emocjonalne. Można powiedzieć, że są to ciekawe zajęcia, dzięki którym dana osoba czuje się potrzebna, kształtuje konkretne umiejętności i miło spędza czas. Głównym celem ergoterapii jest aktywizacja zawodowa osób, które z pewnych względów mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Jednak podstawowa różnica polega na tym, że na pacjenta patrzy się całościowo, a nie tylko w kontekście kształtowania konkretnej umiejętności potrzebnej do pracy zawodowej. Dzięki temu taka osoba ma szansę stać się samodzielna i po prostu szczęśliwa. Można powiedzieć, że to ponowne włączenie do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym. 

Zobacz też:
Barwnik annato – czy należy go omijać szerokim łukiem?

Ergoterapia – metody i techniki

Podstawowymi metodami ergoterapii są prace manualne. Wybór konkretnej techniki ergoterapii powinien być dostosowany do indywidualnych możliwości i ograniczeń danego pacjenta. Bardzo często kształtuje się umiejętności związane ze:

  • stolarstwem;
  • ogrodnictwem;
  • krawiectwem;
  • kaletnictwem. 

To tylko kilka przykładów, a możliwości jest wiele. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji, ważne jest też, aby wybrać dziedzinę, w ramach której wykonywanie pracy będzie sprawiało przyjemność.

Kurs ergoterapii sposobem na ciekawe spędzanie czasu?

Dla wielu osób ergoterapia jest często miłą formą spędzania czasu wolnego. To z pewnością coś przyjemnego, a chory nie traktuje tego, jak przykry obowiązek, tylko jak sposób na relaks i odprężenie. Zadaniem tej formy terapii jest uzyskanie przez jednostkę samodzielności. Często osobom starszym lub chorym problem sprawia wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego. Ergoterapia może pomóc również w takich przypadkach. Chodzi w niej przede wszystkim o rozwój i kształtowanie lub utrwalanie podstawowych umiejętności, które umożliwiają samodzielne funkcjonowanie. 

Ergoterapia – cele

Nie ulega wątpliwości, że ergoterapia jest świetnym sposobem walki z wycofaniem społecznym. To połączenie unikalnej wiedzy z różnych dziedzin sprawia, że metoda ta jest tak skuteczna, pomaga ludziom i staje się coraz bardziej popularna. Jakie są cele ergoterapii? Ogólnie mówiąc celem ergoterapii, jest aktywizacja osób z różnymi problemami. Aktywizacja ta może dotyczyć pracy zawodowej, codziennych czynności i przywrócenia do funkcjonowania w życiu społecznym. Ergoterapia przeznaczona jest dla bardzo dużego grona osób. Stosuje się ją w pracy z seniorami, ale także z osobami niepełnosprawnymi ruchowo lub umysłowo. To świetny proces, który pozwala pomóc osobom, które z różnych względów nie są do końca samodzielne. Dzięki temu mogą dowiedzieć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak wykonywać pewne czynności, jak odnaleźć się w relacjach z ludźmi. Z pewnością jest to bardzo potrzebne i może poprawić komfort życia i samopoczucie takich osób. 

Zobacz też:
Diastema – problem natury zdrowotnej, defekt kosmetyczny czy atut?

W przypadku seniorów ergoterapia może uchronić ich od samotności i społecznego wykluczenia. Nie ulega wątpliwości, że samotność nie jest pożądanym stanem i warto dbać o najstarsze osoby w naszym społeczeństwie. Z kolei w przypadku osób niepełnosprawnych, również może chronić przed wykluczeniem społecznym, ale przede wszystkim pomoże rozwijać zmysły i umiejętności ruchowe. 

Kurs ergoterapii – techniki i metody

Wiesz już, że omawiana forma pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym to złożony proces. Właśnie z tego względu dostępnych technik i metod ergoterapii jest bardzo dużo. Wszystko zależy od umiejętności, potrzeb i oczekiwań konkretnej jednostki. Cały plan i wdrożenie technik ergoterapii powinien być do niej dostosowany. Tylko w ten sposób można osiągnąć pozytywny skutek. 

Jeśli chodzi o metody ergoterapii, podstawą są zajęcia manualne. Mogą to być czynności związane z aktualnymi zainteresowaniami pacjenta lub szukanie dla niego nowej pasji i możliwości rozwoju. Ważne jest wybieranie takich aktywności, które będą w przyszłości  mogły stać się pracą zarobkową. Bardzo często stosuje się także wiele zajęć ruchowych, takich jak:

Bez wątpienia ergoterapia może być możliwością na odnalezienie pasji, szczęścia i może wpłynąć na zwiększenie poczucia własnej wartości. 

Jak powinien wyglądać scenariusz zajęć ergoterapii? 

Powinien być dopasowany do osoby i uwzględniać jej słabe i mocne strony, rozwijać podstawowe umiejętności społeczne i wspierać jej aktywizację.

Czy ergoterapia jest skuteczna?

Ergoterapia to dosyć złożony proces, który pomaga chorym zachować zdrowie psychiczne, umiejętności społeczne i po prostu pomaga w codziennym funkcjonowaniu. Zdecydowanie ergoterapia, która będzie prowadzona w konsekwentny sposób, przyniesie oczekiwane rezultaty i będzie skuteczna. Bez wątpienia wpływa ona pozytywnie na samopoczucie i pewność siebie. Może być czynnikiem chroniącym przed depresją czy samotnością. Osoby korzystające z technik ergoterapii czują się potrzebne i wypełniają swój wolny czas. Kurs ergoterapii powinien być dostępny w wielu ośrodkach, które zajmują się pomocą osobom starszym lub niepełnosprawnym.

Zobacz też:
Przeciwutleniacze – sojusznicy w walce z wolnymi rodnikami

Zobacz także:

O autorze

Adam Zieliński

Student ostatniego roku medycyny kultywujący rodzinne tradycje i wartości związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Chęć i możliwość niesienia pomocy innym to więcej niż profesja, to prawdziwa pasja, podobnie jak dzielenie się zdobytą wiedzą. Prywatnie mąż i tata dwuletniego letniego syna, dla którego chce być wzorem do naśladowania.

Zobacz wszystkie artykuły